Er du bevidst i dit moderskab?

Af Dorte Eilsø

Bevidsthed gør os til anderledes mødre. Bevidsthed er ikke noget magisk, der kun er få forundt. Bevidsthed skabes som en del af en proces. Men først må du forstå at bevidsthed ikke er ensbetydende med totalt fravær af ubevidsthed. Bevidstheden opstår gradvist gennem ubevidstheden, og ved at kigge ned i ubevidstheden, vil du med tiden kunne opnå større bevidsthed. Derfor er det at være bevidst en mulighed vi alle har – faktisk byder muligheden for at være i en tilstand af mere intens bevidsthed sig meget ofte i relationen mellem mor og barn.

Vores børn kender vejen til helhed; de viser os vejen tilbage til os selv, tilbage til vores essens. Vi tror, at vi opdrager vores børn, men egentlig opdrager vores børn os til at være de mødre de har brug for. Børneopdragelse handler derfor ikke om mor versus barn, men om mor med barn. Så tag dit barn i hånden, og lad det føre dig til større bevidsthed, oplysning og transformation.

Mener jeg så at børnene skal være centrum, styrende og os overlegne? Nej overhovedet ikke. Faktisk handler det slet ikke om magt eller hierarki, men om ligeværdighed og fællesskab.

Vi voksne har stadig ansvaret og lederskabet. Så selvom det at være en bevidst mor handler om at lytte, respektere og være fuldt ud til stede, så handler det også om at sætte sine grænser personligt. Ligesom det handler om alle de andre aspekter af at opdrage et barn. At være en bevidst mor er altså ikke en ’eftergivende’ mor, men en mor der giver sit barn muligheden for at blive moden i både følelser og adfærd. 

Ofte søger vi at finde svar på vores børns adfærd. Vi tror fejlagtigt, at der findes metoder, der kan gøre vores børn psykisk sunde og robuste. Problemet er bare at disse metoder ikke virker, når vi endnu ikke har lært os at være nærværende med vores børn. At være bevidst er en hel livsfilosofi, hvor både mor OG barn transformeres på et grundlæggende niveau under en længerevarende proces. Det er en yderst meningsfuld måde at være i relation på, som spirituelle partnere med det formål at skabe betingelser for spirituelle fremskridt for begge parter.

Den bevidste tilgang til børneopdragelse rækker derfor ud over metoder eller teknikker til løsning af adfærdsproblemer, og taler til de dybere lag i relationen mellem mor og barn. Den enkelte mors transformation bliver på den måde nøglen til at åbne for et fremskridt i den menneskelige bevidsthed.  

 

Det dejlige ved den bevidste tilgang til børneopdragelse er, at du netop ikke behøver stå og håbe på at du vælger den rette metode eller teknik i en given situation. Din bevidsthed er din guide, og den fortæller dig hvad du skal gøre.

Så når jeg står i en situation, hvor jeg egentlig har brug for at irettesætte, så kan jeg guide mig selv med en bevidst tilgang, til at gøre det på en sådan måde at jeg styrker vores relation og hendes selvværd – i stedet for at gøre hende til skamme. 

Når vi tør lade os guide af den bevidste tilgang, mærker vi at kontrollen slippes, dynamikken mellem barn og voksen får frit spilfriheden, og konflikter og magtkampe bliver færre. Samspillet mellem mor og barn bliver en transcendent oplevelse, hvor to sjæle mødes.

Den enhed, der opstår i en bevidst relation mellem mor og barn, løfter børneopdragelse fra at være rent fysisk til at være et spirituelt samspil.

 

Og tænk sig hvilken gave det er, at være i sådan en dyb relation.

Elementer i det bevidste moderskab:

– Sætte tempoet ned

– Lytte aktivt

– Være nærværende (uden forstyrrelser)

– Være uden forventninger (bare være med det der er, eller med det der kommer)

– Trække vejret helt ned i maven

– Være i kontakt med sig selv

 

Altsammen er noget, jeg også selv øver mig på hver dag.

Planet Motherhoods private Facebook gruppe er åben:

En rigere hverdag – For dig der vil leve hver dag frem for at overleve.

Bliv medlem hér